×

Jak je to s předsudky vůči Romům?

Romové to ve světě nemají jednoduché. Jsou to „kočovníci“ bez vlastního státu, kteří se usazují na různých místech, v různých zemích a vlastně se nikde necítí tak úplně doma. V České republice se ale rasová diskriminace šíří doopravdy ve velkém a v mnoha případech není vůbec oprávněná, spíše naopak.
kluk se štěnětem
Tato rasová diskriminace začíná už u dětí ve školkách. Na třídu 25 dětí se v této skupině nachází 2 Romové. Od samého začátku jsou ale vyčleněni z kolektivu. První den školky a seznamování je a jejich rodiče už ostatní rodiče ignorují nebo jimi přímo opovrhují bez nějakého hlubšího důvodu, učitelky se těmto dětem věnují odlišně, výrazně méně a mají k nim úplně jiný přístup. A takto bychom mohli pokračovat dále s kuchařkami, uklízečkami a dalšími zaměstnanci školky, který k romským rodinám přistupují jinak.
Ono, každá mince má dvě strany, a pokud do školky dorazí romská rodina, neupravená, špinavá, která na sebe pokřikuje sprosté nadávky, zpohlavkuje své děti před ostatními rodiči, není se čemu divit, že se jim ostatní budou stranit a nebudou se s nimi nijak družit. Naše česká nátura, kultura je podstatně odlišná a toto chování nedokážeme tolerovat, podporovat nebo snad dokonce i chápat.
Jak jsme již ale řekli, každá mince má dvě strany, a pokud do této školky přijde romská rodina, čistá, slušná a vlastně krom vzhledu a barvy pleti úplně stejná rodina jako jakákoliv jiná, není přeci důvod jim dávat najevo nějaké negativní emoce. Vždyť se liší jen barvou pleti, etnikem a vzhledem, jinak jsou ale úplně stejní jako všichni ostatní.
Takovéto rodiny pak trpí rasovou diskriminací, předsudky a krutostí ostatních. Proč by jejich děti měly trpět, proč by se s nimi ostatní děti neměly bavit, proč by se k nim měla personál školky chovat jiným způsobem než k ostatním rodičům.
stydlivé dívky
Ano, samozřejmě, najdou se lidi, kteří tyto rozdíly dělat nebudou, ale bohužel je jich menšina, troufáme si říct, že maximálně 20 % obyvatel oplývá touto solidaritou, empatií a lidskostí vůči Romům. Je nám to velice líto, protože tím nejvíce trpí právě ty malé romské děti, které poté nemohou plně využít jejich potenciál, jejich schopnosti a dovednosti a není jim umožněno začlenit se do naší společnosti.
Buďme k sobě tolerantnější a zbavme se zažitých předsudků.