×

Lidské tělo je dokonalé – téměř

Naše uši a nosy obsahují speciální tkáň, která je měkčí než kost, ale tužší než svaly. Přeměna této tkáně ze zdravotních důvodů obvykle vyžaduje operaci spočívající v řezání a šití. Léčení z tohoto typu operace může být bolestivé a může také zanechat jizvy. Brzy se však chirurgové mohou těmto problémům vyhnout tím, že místo skalpelu použijí elektřinu. Zvláštní tkání je chrupavka. Je velmi obtížné ji přetvořit, protože její vnitřní struktura je velmi silná a vždy se vrací zpět do svého původního tvaru.
operační sál
Tělo má několik různých typů chrupavek. Například tvar v našich uších a nosech je méně tuhý než u kloubů, šlach a páteřních disků. Chirurg Brian Wong pracuje na University of California v Irvine a mimo jiné je to biomedicínský inženýr. K řešení zdravotních problémů používá „technické know-how“. Před několika lety hledal Wong způsoby, jak opravit deformovaný nos bez řezání a prošívání. Chrupavka, která odděluje nosní dírky uvnitř nosu, se nazývá septum. U některých lidí je tato tkáň mimo centrum nebo křivá. Takové „odchýlené“ septum může ztížit dýchání. Někteří lidé by se mohli s tímto problémem přímo i narodit. Tvar septa může změnit také sportovní zranění nebo jiné trauma.
chirurgické nástroje
Tradiční chirurgie septa je náročná. Oblast, kterou je třeba opravit, je obtížně dosažitelná. Prostor je totiž moc malý. Řezání do buněk pomocí čepelí má sklon poškodit nebo zabít buňky a vytvořit jizvu, které ještě předchází bolestivý strup. A nežádané jizvy mohou být navíc docela viditelné. Aby se některým z těchto problémů zabránilo, pokusil se Wong vyhřívat chrupavku infračerveným laserem jako nový způsob, jak přetvořit septum bez skalpelu. To je méně invazivní než řezání nožem do nosu. A světe div se, fungovalo to. Metoda zákroku ještě není dovedena do dokonalosti, protože zahřívání i tak poškodilo buňky a krom toho je zákrok zatím hodně finančně náročný.